KIANJA BAREA MAHAMASINA

Antsika Malagasy rehetra manerana an’i Madagasikara ny Kianja BAREA. Tokony ho saro-piaro isika amin’ny fitandroana ity fotodrafitrasa lehibe ity, satria sady fananana iombonana ny Kianja BAREA no sady fananam-pirenena.

Io no kianja hiarovana ny voninahi-pirenena, hampiray fo sy hampiray saina ny vahoaka Malagasy rehetra.