ATRIKASA HAMARITANA NY PAIKADY ENTI-MAMPIROBOROBO NY TANORA ETO MADAGASIKARA

ATRIKASA HAMARITANA NY PAIKADY ENTI-MAMPIROBOROBO NY TANORA ETO MADAGASIKARA

ATRIKASA HAMARITANA NY PAIKADY ENTI-MAMPIROBOROBO NY TANORA ETO MADAGASIKARA

ATRIKASA HAMARITANA NY PAIKADY ENTI-MAMPIROBOROBO NY TANORA ETO MADAGASIKARA

FARITRA DIANA: FIOFANAN’NY JUNIOR REPORTERS CLUBS

FARITRA DIANA: FIOFANAN’NY JUNIOR REPORTERS CLUBS

VALAN-DRESAKA MAHAKASIKA NY FIFANINANANA ADY SISIKA HO AN’NY TANORA

VALAN-DRESAKA MAHAKASIKA NY FIFANINANANA ADY SISIKA HO AN’NY TANORA

MENABE CONNEXION : FANOKAFANA NY HETSIKA MIARAKA AMIN’NY MINISITRY NY TANORA SY NY FANATANJAHANTENA NO SADY FILOHAN’NY FIKAMBANANA.

MENABE CONNEXION : FANOKAFANA NY HETSIKA MIARAKA AMIN’NY MINISITRY NY TANORA SY NY FANATANJAHANTENA NO SADY FILOHAN’NY FIKAMBANANA.

MENABE CONNEXION : FANOKAFANA NY HETSIKA MIARAKA AMIN’NY MINISITRY NY TANORA SY NY FANATANJAHANTENA NO SADY FILOHAN’NY FIKAMBANANA.

MENABE CONNEXION : FANOKAFANA NY HETSIKA MIARAKA AMIN’NY MINISITRY NY TANORA SY NY FANATANJAHANTENA NO SADY FILOHAN’NY FIKAMBANANA.

 

AMBOARAN’NY KAOFEDERASIONA : HIATRIKA NY LALAO MIVERINA ANY ZAMBIE NY CFFA

Hiatrika ny lalao miverina an’i Lusaka ny Alahady izao ny CFFA izay hifanandrina amin’ny Kabwe Warriors Zambie ao anatin’ny fiadiana ny amboaran’ny Kaofederasiona. 

Nanome ny tapakilan’ny fiaramanidina ho an’ireo delegasiona mandrafitra ny  CFFA ny fitondram-panjakana ary mandray an-tanana  ny ampahany amin’ny fivahinianan’izy ireo an’i Lusaka, Zambie.

ATRIKASA HAMARITANA NY PAIKADY ENTI-MAMPIROBOROBO NY TANORA ETO MADAGASIKARA

Nanomboka anio 13 septembre 2021 ny atrikasa hamaritana ny paikady enti-mampiroborobo ny tanora eto Madagasikara izay niompana tamin’ny famolavolana ny tari-dalana hanatanterahana ny paikady nasionaly « FANOITRA » ho amin’ny fizakan-tena ny tanora sy ny fanatanterahana ny velirano ho fampandrosoana maharitra ho an’ny fiaraha-monina eny ifotony , izay tanterahina ao amin’ny lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina.

FARITRA DIANA: FIOFANAN’NY JUNIOR REPORTERS CLUBS

Mizotra araka ny tokony ho izy ny fampiofanana ireo Junior Reporters Clubs miisa 30 mianadahy.

VALAN-DRESAKA MAHAKASIKA NY FIFANINANANA ADY SISIKA HO AN’NY TANORA

Nanatanteraka valan-dresaka tao amin’ny Le Centell Hôtel & Spa omaly 10 Septambra 2021 ny Ministra lefitra misahana ny Tanora, Ramatoa Juliana RATOVOSON, mahakasika ny fifaninanana ady sisika na « concours de plaidoyer » ho an’ny fisitrahan’ny Tanora ny zony amin’ny fahasalamana, indrindra ny amin’ny fandrindram-piterahana.