MINISTERAN’NY TANORA SY NY FANATANJAHANTENA: FANAOVANA VAKSINY JANSSEN HO AN’IREO MPIASA

Tontosa anio 12 Oktobra 2021,ny fanaovam-bakisinin’ireo mpiasa eto anivon’ny Ministeran’ny Tanora sy ny Fanatanjahantena izay fiaraha-miasa amin’ny Ministeran’ny Fahasalaman-Bahoaka tao aorian’ny fanentanana izay natao azy ireo.

Ny Ministeran’ny Tanora sy ny Fanatanjahantena dia mandray an-tanana miara-miady amin’ny fisorohana ny valan’aretina COVID-19.