VALAN-DRESAKA MAHAKASIKA NY FIFANINANANA ADY SISIKA HO AN’NY TANORA

Nanatanteraka valan-dresaka tao amin’ny Le Centell Hôtel & Spa omaly 10 Septambra 2021 ny Ministra lefitra misahana ny Tanora, Ramatoa Juliana RATOVOSON, mahakasika ny fifaninanana ady sisika na « concours de plaidoyer » ho an’ny fisitrahan’ny Tanora ny zony amin’ny fahasalamana, indrindra ny amin’ny fandrindram-piterahana.

Raki-tsary 3 minitra no hitondran’ny Tanora ny feony, manentana sy mamporisika ireo Tanora namany ny amin’ny fandrindram-piterahana.

Araho ao amin’ny pejy facebook « concours de plaidoyer FGE à Madagascar » ny andinindininy.