« YouthConnekt Madagasikara Fanoitra »

Nanatanteraka valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety ny Ministeran’ny Tanora sy ny Fanatanjahantena mahakasika ny fandaharan’asa « YouthConnekt Madagasikara Fanoitra » izay sehatra iray ampivondronana ny tanora mpiantsehatra amin’ny fandraharahana sy ireo tantsoroka mampivoatra. Ity fandaharan’asa Youthconnekt iaraha-miasa amin’ny Pnud Madagascar ity dia manome lanja ny fandraharahana sy ny fampananan’asa ho an’ny tanora,

Tatitra ôfisialy ny fanisana sy fandalinana ireo mpiantsehatra amin’ny fandraharahan’ny tanora

Notontosaina ny Zoma faha 16 oktobra 2020 tao amin’ny hotel Centell Antananarivo ny fizarana narahim-pankatoavana ny tatitra ôfisialy ny fanisana sy fandalinana ireo mpiantsehatra amin’ny fandraharahan’ny tanora, izay fiaraha-miasa ny Ministeran’ny Tanora sy ny Fanatanjahantena, ny Instat, ary ny PNUD ao anatin’ny programa « YouthConnekt Madagasikara ».

Fametrahana ara-pomba ôfisialy ireo Ben’ny tanàna

Nanatanteraka ny fametrahana ara-pomba ôfisialy ireo Ben’ny tanàna miisa valo (8) voafidy tato amin’ny distrikan’i Beroroha ny Minisitry ny tanora sy fanatanjahantena no sady Minisitra mpiahy ny Faritanin’i Toliara,Atoa TINOKA Roberto ny Alakamisy 15/10/20 lasa teo.

Ny Ministeran’ny Tanora sy ny Fanatanjahan-tena sy ny UNFPA

Noho ny fangatahan’ireo tanora te handray hanjara dia hitarina hatramin’ny alatsinainy 19 oktobra ny farany fanaterana ny dossier eny amin’ireo Biraon’ny Talem-paritry Tanora sy ny Fanatanjahantena.
Mankasitraka indrindra.