FIVORIAN’IREO TOMPON’ANDRAIKITRA ETO ANIVON’NY MINISITERA

Nanatanteraka fivoriana tao amin’ny Kianja Barea Mahamasina, ny 20 janoary 2023 ireo tompon’andraikitra rehetra eto anivon’ny Minisitera.

Fivoriana izay niompana tanteraka tamin’ny fanomanana ny asa ho tanterahina izay miandry ao anatin’ny enim-bolana voalohany.

Ny sehatry ny Tanora, dia ny fanomanana ny fanatanterahana ny tetikasa FANOITRA izay miompana amin’ny fampiofanana ny tanora momban’ny fahaiza miaina “LIFESKILLS” sy ny fampananan’asa.

Ny eo amin’ny Fanatanjahantena dia nisongadina tamin’izany ny fikarakarana ny fandraisana ny lalaon’ny Nosy sy ireo fifaninanana iraisam-pirenena miandry amin’ity taona 2023 ity ary ny fanomanana ireo Atleta Malagasy hiatrika izany.