FIVORIAN’NY FILAN-KEVITRA IRAISAM-PIRENENA MOMBAN’NY LALAON’NY NOSY (CIJ)

Tanterahana eto Madagasikara ny 14 hatramin’ny 16 desambra 2022 izao ny fivorian’ireo mpikambana ao amin’ny filan-kevitra iraisam-pirenena momba ny lalaon’ny Nosy eto amin’ny ranomasim-be Indiana izay fivoriana mahakasika ny fanomanana ny lalaon’ny Nosy izay ho tanterahana eto Madagasikara ny taona 2023.

Firenena 7 mandrafitra ny CIJ no mandray anjara amin’izany toy ny: Maurice, Maldives, Mayotte, Comores, La Réunion, Seychelles ary Madagasikara.

Manatrika izany ihany koa ny ORAD Océan Indien.

Tonga nanokatra izany fivoriana izany tamin’ny fomba ofisialy tetsy amin’ny Hotel Novotel Alarobia, ny Minisitry ny Tanora sy ny Fanatanjahantena, Andriamatoa TINOKA Roberto sy ireo mpiara-miasa aminy io maraina io.

Tamin’izany no nanambarany fa vonona tanteraka ny fitondram-panjakana amin’ny fandraisana ny lalaon’ny Nosy 2023 ary mandritra ity fivoriana ity no hanaovan’ireo mpikambana ao amin’ny CIJ ny fitsidihana ireo fotodrafitrasa ara-panatanjahantena handray izany fifaninanana izany.