FANOKAFANA NY FORUM INTERNATIONAL DE LA JEUNESSE ET DE L’EMPLOI VERT (FIJEV)

Notanterahana ny 12 desambra 2022 tao amin’ny IKM Antsahavola ny fanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny Forum International de la Jeunesse et de l’Emploi Vert andiany faha-2 na ny FIJEV izay sehatra hampivondronana sy hanohanana ireo tanora misehatra amin’ny fandraharahana maitso.

Naharitra roa andro ny hetsika tamin’ity andiany ity. Nisitraka fampiofanana ireo tanora miisa 70, izay efa mpandray anjara tamin’ny taona 2019, toy ny: fanaraha-maso ny tetik’asan’izy ireo, fanohanana ara-teknika, fifanakalozana amin’ireo matihanina, paik’ady enti-miady amin’ny sehatry ny varotra eto an-toerana na eo amin’ny sehetra iraisam-pirenena ary indrindra fiofanana fanamafisana fahaiza-manao.

Tonga nanotrona sy nanokatra tamin’ny fomba ofisialy izao lanonam-panokafana izao ny Minisitry ny Tanora sy ny Fanatanjahantena, Andriamatoa TINOKA Roberto sy ireo mpiara-miasa aminy eto anivon’ny Minisitera sy ny masoivoho sady solotenan’ny OIF eto amin’ny faritra ranomasimbe Indiana, Andriamatoa Léonard-Emile OGNIMBA.

Nandritra ny fandraisam-pitenenan’Andriamatoa Minisitra no nanambarany fa na dia teo aza ny valan’aretina Codiv-19 dia mbola maro ny fahafahana ho an’ny tanora vonona nisehatra amin’ny fandraharahana na eo amin’ny sehatry ny fambolena sy fanodinana fotsiny aza.

Nisaotra ny OIF ny tenany amin’ny fiaraha-miasa efa nisy izay niarahana tamin’ny Minisitera sy ny fanohanana ireo tanora amin’ny alalan’ny FIJEV ary nankahery ireo tanora mba hijoro hatrany sy handray andraikitra ho fampandrosoana ny firenena. Nanamafy ihany koa ny tenany fa misokatra hatrany ny varavaran’ny Minisitera ho an’ireo tanora rehetra.