REVUE ANNUELLE SBC UNICEF

Notanterahana nandritra ny telo andro, ny faha 29 novambra hatramin’ny faha 01 desambra 2022, ny tomban’ezaka ny asa natao nandritra ny taona 2022 niarahana tamin’ny UNICEF ” Section SBC na ny Social Behaviour Change”. Nandritra izany dia nisy fandrafetana ny drafitrasa sy paikady vaovao ho entina hiatrehana ny taona 2023.

Ireo teknisianina avy amin’ireo fitaleavana isa-tsokajiny miantsehatra ny momba ny tanora eto anivon’ny Minisitera sy ireo fitaleavam-paritra vitsivitsy no tonga nanatrika sy nandray anjara nandritra izao atrikasa izao.