FARITRA VATOVAVY SY FITOVINANY: FIDINANA IFOTONY

Nanatanteraka fidinana ifotony tany amin’ny faritra Vatovavy sy Fitovinany ny delegasionan’ny Minisitera izay notarihan-dRamatoa Tsikitsiky RAZANAMASY, Tale jeneraly misahana ny Tanora sy ireo teknisiana avy ao amin’ny UNFPA izay anisan’ny mpanohana ny tanora amin’ny resaka fahasalamana sy fanananahan’ny tanora.

Nandritra izany dia nisy ny fijerena ireo fotodrafitrasa toy ny tranoben’ny tanora ao amin’ny Faritra Vatovavy sy Fitovinany, izay anisan’ireo tranoben’ny tanora tohanan’ny UNFPA.

Mankasitraka ny association RAZANAMANGA izay miara-misalahy amin’ny alalan’ny fanohanana ataon’izy ireo amin’ny tanora ao Vatovavy toy ny: fandokoana sy fanavaozana ny tranoben’ny tanora, fampitaovana samihafa ho fampialana voly ary fianarana ho an’ ny tanora.

Ny fisian’ny Tranoben’ny tanora dia mandray anjara amin’ny fampandrosoana ny tanora Malagasy toy ny ady amin’ny zava-mahadomelina sy vohoka aloha loatra, ady amin’ny tsy fandriam-pahalemana ary fahasalamana ara-pananahan’ny tanora. Tanteraka izany amin’ny alalan’ny fampiofanana azy ireo ao amin’izany ivotoerana izay fampialana voly, ary ny fisian’ny toerana fizahana fahasalamana ho azy ireo.