FIOFANANA MAHAKASIKA NY ALAVOLY SY NY FIALAMBOLY.

Notanterahina ny 16 septambra 2022 tetsy Ankorondrano ny fampiofanana izay natokana ho an’ireo Tanora avy ao amin’ny FIMPITENOTA, Fikambanan’ny Mpianatra Terak’i Nosy Be eto Antananarivo. Nahitana mpikambana lahy sy vavy miisa 22, izay mpianatra eny Ankatso, CNTEMAD, UCM, IMT, sy foibe maro samihafa.

Ny tanjon’ny fampiofanana dia ny fampahafantarana ny atao hoe alavoly enti-manabe sy ny fialamboly amin’ireto tanora mpiofana ireto, ny fampafantarana ny andraikitra sy ny fahaiza-manao ary ny toetran’ny mpanentana hetsika sy fialamboly ary ny fahaizana mandrafitra drafitr’asa ho an’izany.

Nitarika izany ny Tale misahana ny Fampiroboroboana ny Alavoly, Ramatoa Tantely Hasina RABETRENA, sy ireo mpiara-miasa aminy.

Tamin’ny fandraisam-pitenenany no nisaorany an’ireto tanora ary nanamafisany ny maha-zava-dehibe ny fanofanana toy izao mba ho fampiroboroboana ny sehetra misy azy ireo.

Ny Minisiteran’ny Tanora sy ny Fanatanjahantena, izay tarihan’Andriamatoa Minisitra TINOKA Roberto dia mampahery sy manosika ny tanora rehetra mba ahafahan’izy ireo manatanteraka ny andraikiny eo amin’ny sehatra sahaniny.

Izao fampiofanana izao no tanteraka nohon’ny fiaraha-miasa nisy teo amin’ny Fitaleovan’ny Fampiroboroboana ny Alavoly (DPL) sy ny Fitaleovan’ny Fampananan’asa ho an’ny Tanora (DEEJ) ary ny Fitaleovana misahana ny Fahasalamana ara-pananahana sy Fiarovana ny Tanora (DSRPJ) eto anivon’ny Minisitera.