ANTSIRABE: FANKALAZANA NY ANDRO MANERAN-TANY HO AN’NY TANORA

Tanterahina ny faha- 30 Aogositra ka hatramin’ny faha-04 Septambra 2022 ao Antsirabe ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an’ny tanora (JMJ) andiany faha-10.

Tonga misolotena ny Minisiteran’ny Tanora sy ny Fanatanjahantena, mandritra izany ny Tale Jeneraly misahana ny Tanora, Ramatoa Tsikitsiky RAZANAMASY sy ny Tale misahana ny Fahasalamana ara-pananahana sy ny Fiarovana ny Tanora, Andriamatoa JOSSO TIANA Angelos, izay nandroso ny tetikasa FANOITRA amin’ireo tanora tonga amin’ity JMJ ity. Nanao fanentanana sy fampahafantarana fohifohy tamin’ireo tanora izy ireo tamin’izany.

Efa nisy nialoha izao fotoana izao ny fampiofanana Lifeskills Fanoitra izay niarahana tamin’ny tanora avy ao Vakinakaratra ka namafisina tao anatin’izao andro iraisam-pirenena ho an’ny Tanora izao. Nanatrika izany ihany koa ny distrika samihafa. Nentanina mahakasika ny fananganana ny vondron’ny tanora ifotony na ny VTI, izay ahafahan’ny tanora mifandray sy mifampizara traikefa ka hahatonga azy ho lasa mpitarika ho an’ny fampandrosoana eo anivon’ny fiaraha monina izany