FOOTBALL FOR SCHOOLS

Tanterahina ao Afrika Atsimo ny 31 aogositra 2022 hatramin’ny 01 septambra 2022 izao ny seminera rezionaly izay karakarain’ny Confédération Africaine de Football ( CAF) sy ny Conseil des Associations de Football en Afrique-Australe (COSAFA) mahakasika ny Football for schools (F4S).

Misolotena an’i Madagasikara mandritra izany ny Tale Jeneralin’ny Fanatanjahantena, Ramatoa Rosa RAKOTOZAFY, ny Federasionina Malagasy ny taranja football, izay tarihan’ny filohany, Andriamatoa Victorien ANDRIANONY, ary ny solotena avy ao amin’ny Minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, Andriamatoa Riquet Etienne BEMAHEVA.

Ny Football For Schools dia tetikasan’ny FIFA izay hahafahana mampiditra ny taranja baolina kitra sy mampita ny fanabeazana, fampandrosoana ary fahaleovatenan’ny ankizy ao anatin’ny rafi-panabeazana any an-tsekoly.