FAMPANANANA ASA SY FAMORONANA ASA HO AN’NY TANORA

Taorian’ny fikaonandoham-pirenena mahakasika ny asa sy ny fampiroboroboana ny tanora ny faha-05 sy faha-06 May 2022 lasa teo, izay nitondra lohahevitra hoe “Tanora iray asa mendrika iray” dia nanatanteraka fihaonana tamin’ireo tanora ny Observatoire de la Jeunesse niarahana tamin’ny Minisiteran’ny Tanora sy ny Fanatanjahantena, izay notarihan-dRamatoa Tsikitsiky RAZANAMASY, Tale Jeneraly misahana ny Tanora, ny 29 Aogositra 2022.

“Ny toe-java-misy taorian’ny fanambarana nataon’ny tanora mahakasika ny asa sy ny fandraharahana” no lohahevitra novoizina nandritra ity fihaonana ity. Marihana fa mbola ao anatin’ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny tanora (JIJ) izany. JIJ2022.

Nifantoka tamin’ny fanaraha-maso akaiky ny paikady momba ny fampananana asa ireo Tanora Malagasy ny lahadinika nandritra izany.

Raha ho an’ny Minisiteran’ny Tanora sy ny Fanatanjahantena manokana dia mamaly izany ny tetikasa FANOITRA. Tetikasa efa nampiharina tany Betroka, distrika filamatra ary natomboka tamin’ny fomba ofisialy tany Mahajanga tamin’ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny Tanora (JIJ) ny faha-12 Aogositra 2022 lasa teo.

Hisitraka izany tetik’asa izany avokoa ny Distrika rehetra manerana an’i Madagasikara ka tao Betroka no nampiharana izany voalohany.