ADY AMIN’NY TSY FANJARIAN-TSAKAFO: FIFAMPIDINIHANA AN-DATABATRA BORIBORY

Notanterahina ny alakamisy faha 26 Aogositra 2022 tetsy amin’ny “Le Carat” Ambatofotsy, ny laha-dinika an-databatra boribory eo amin’ny fanamafisana ny haitaky eo anivon’ny Andrim-panjakana sy ny Minisitera, hahafahana mampitombo ny fandraisan’anjaran’ireto farany amin’ny fandrindrana marolafy nasionaly manoloana ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo.

Anisan’ny laharam-pahamehana eto amintsika ny “Fiadiana amin’ny tsy fanjarian-tsakafo”. Niompana tamin’izany indrindra ny fifampidinihana an-databatra boribory izay nokarakarain’ny ONN na ny Office National de Nutrition, izay niarahana tamin’ireo Sekretera Jeneralin’ny Antenimieran-doholona, Antenimieram-pirenena, ny Primatiora ary ny Ministera isan-tsokajiny.

Tonga nisolotena ny Minisiteran’ny Tanora sy ny Fanatanjahantena nandritra izany, Andriamatoa JOSSO TIANA Angelos, Tale misahana ny Fahasalamana ara-pananahana sy ny Fiarovana ny Tanora, izay niresaka ny programa Fanoitra hahafahana miady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo.