FANKALAZANA NY ANDRO IRAISAM-PIRENENA AMIN’NY FANENTANANA MOMBA NY VARIRA.

“Arova tsika gny olo varira fa olombelo manahaky antsika avao koa”. Io no lohateny nentina nankalazana izany.

Tany amin’ny renivohi-paritra Anôsy no nankalazana ny andro iraisam-pirenena amin’ny fanentanana momba ny varira tamin’ity taona ity.

Hetsika niarahana amin’ny Minisiteran’ny Tanora sy ny Fanatanjahantena sy ireo Minisitera hafa ary ny UNICEF.

Nisolo tena an’Andriamatoa Minisitra TINOKA Roberto, nandritra ny fankalazana ity andro iraisam-pirenena ity ny Tale Jeneraly misahana ny Tanora, Ramatoa RAZANAMASY Tsikitsiky.