HANDISPORT

Nisy ny fihaonana teo amin’ny Ramatoa Rosa RAKOTOZAFY, Tale Jeneralin’ny Fanatanjahantena sy ny Fédération Handisport ary Melvin sy ny Expert avy atsy amin’ny Nosy La Réunion.

Hametraka fiaraha-miasa ara teknika hoentina hampiroboroboana ny taranja handisport ary hanombohana azy ny taranja baolina kitra ho an’ny jamba izay anisan’ny programme hotohanan’i Melvin, Ryan ary Thomas.

Hisy araka izany fampiofanana ara-teknika izay hatao na eo amin’ny mpilalao na mpanazatra ary koa ny mpiandry tsato-kazo.

Mbola savaranon’ando moa no natao fa hisy ny fihaonana hotanterahina amin’Andriamatoa Minisitra ho fanamafisana ny fametrahana ny programan’asa rehetra izay hilana ihany koa ny fanohanan’ny fitondram-panjakana ankoatra ireo mpiara-miombon’antoka.

Anisany voaray tanteraka ao anatin’ny velirano faha-13 ny mpanao fanatanjahantena manana fahasembanana ary anisany nanandratra avo ny voninahim-pirenena teo amin’ny sehatra iraisam-pirenena.