MANANJARY: KIANJA MANARAPENITRA

Efa ny 95% ny asa fanamboarana ny Kianja Manarapenitra ao Mananjary no vita ankehitriny. Tsy ho ela dia ho afaka hampiasa ity fotodrafitrasa goavana ity ny tanora eto an-toerana.

Ity kianja ity moa dia isan’ireo fampanantenana nataon’ny Filoha Andry RAJOELINA tamin’ny tanoran’i Mananjary nandritra ny vanim-potoanan’ny fampielezan-kevitra. “Velirano tanteraka ka dia atolotra amin’ny fo ho fanomezana ho an’ireo tanora mpankafy fanatanjahantena eto amin’ny renivohitry ny Faritra Vatovavy.” hoy ny Filoha.

Source: PRM