AMBOARAN’NY KAOFEDERASIONA : HIATRIKA NY LALAO MIVERINA ANY ZAMBIE NY CFFA

Hiatrika ny lalao miverina an’i Lusaka ny Alahady izao ny CFFA izay hifanandrina amin’ny Kabwe Warriors Zambie ao anatin’ny fiadiana ny amboaran’ny Kaofederasiona. 

Nanome ny tapakilan’ny fiaramanidina ho an’ireo delegasiona mandrafitra ny  CFFA ny fitondram-panjakana ary mandray an-tanana  ny ampahany amin’ny fivahinianan’izy ireo an’i Lusaka, Zambie.

Noraisin’ny Minisitry ny Tanora sy ny Fanatanjahantena, Andriamatoa MAMOD’ALI Hawel tetsy Ambohijatovo ireo delegasiona  mandrafitra ny CFFA izay  notarihan’ny filohan’ny Klioba Andriamatoa RAKOTOARIMANANA Henintsoa  na Tôta.

Nitso-drano azy ireo  Andriamatoa Minisitra mba hitondra vokatra tsara, hitondra avo ny baolina kitra, mba hiverenan’ny ambompom-pirenena satria soa toavina amin’ny maha malagasy antsika izany ary nanolotra vatsin-dalana izy ho entin’ny delegasiona miatrika izany lalao izany.

Vonona haka ny tapakila ny CFFA hiakarana amin’ny dingana manaraka hoy hatrany i Tôta Filohan’ ny CFFA izay nisaotra ny Filoham-pirenena sy ny Minisitra ary nampanantena ny hitondra fandresena.