KIANJA BAREA : NAHAZO FAHAFAHANA MAMPIDITRA MPIJERY

Taorian’ny fitsidihana sy fijerena nataon’ny teknisianina avy ao amin’ny Kaofederasiona Afrikanina ny baolina kitra (CAF) dia nanao valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety ny Minisitry ny Tanora sy ny Fanatanjahantena MAMOD’ALI Hawel.

Nambarany tamin’izany fa nahazo fankatoavana  tamin’ny kaofederasiona Afrikanina ny baolina kitra  (CAF) ny Kianja Barea  ka afaka handray ny lalao izay hihaonan’ ny Barea an’i Madagasikara sy Benin amin’ny Alakamisy 2 septambra 2021. Fihaonana izay nahazoana  alalana  hampiditra mpijery miisa 10000.

Araka ny programa dia hisy ny fanokafana amin’ny fomba ofisialy mialoha ny lalao  ary hisy ny fandaminana manoloana izany .

Ny fitokanana ny kianja Barea kosa dia ho tanterahina ny Asabotsy 4 septambra 2021.

Misaotra ny filoham-pirenena noho ny  ezaka rehetra izay nataony tamin’ny fifampiraharahana tamin’ ny FIFA sy ny CAF.