TOAMASINA: FAMPIOFANANA IREO TANORA TAO AN-TOERANA

Nisy ny fampiofanana ireo tanora izay natao tao amin’ny Centre Regionale de la Jeunesse et des Sports (CRJS) Toamasina izay nifarana anio 27 Aogositra 2021.

Nandritra ny fidinana ifotony izay notanterahin-dRamatoa Juliana RATOVOSON Minisitra lefitra,Anio zoma 27 Aogositra dia tonga tao amin’ny CRJS Toamasina izy ary nanatrika ny fanolorana ny mari-pahaizana ireo mpiofana.

Ny fiofanana izay niompana momba ny Informatique mecanique general& auto,coupe et couture,ka notolorana fampitaovana ireo tanora sangany tamin’izany.

Marihina fa isany mamaly ny velirano faha 8 dia ny fizankan-tenan’ny tanora ny fiofanana arak’asa tahak’izao.

Nanome toky Ramatoa Minisitra lefitra misahana ny tanora fa izao paikady fampiofanana izao dia ho hitarina manerana ny Nosy.