FARITRA VAKINANKARATRA: FIHAONANA TAMIN’IREO TANORA.

Tsy diso anjara ireo tanora tao amin’ny Faritra Vakinankaratra tamin’ny fitsidihan’ny Tale Jeneraly misahana ny tanora eo anivon’ny Ministeran’ny Tanora sy Fanatanjahantena Ramatoa Juliana RATOVOSON tao Antsirabe androany 20 Jolay 2021.

Ho amin’ny fampandrosoana ny tanora ao Vakinankaratra dia nisy ny fihaonana nataon-dRamatoa Tale Jeneraly misahana ny Tanora sy ny mpiara-miasa ao amin’ny fitaleovam-paritry ny Tanora sy ny fanatanjahantena niaraka tamin’ireo tanora mpitarika (leader) tao an-toerana.

Nisy ny fifanakalozan-kevitra sy fampiofanana azy ireo ho mpitarika mahomby hanana fivelarana eo amin’ny lafiny maha olona (developpement personnel).

Nandritra ny fihaonana ihany koa no nampahafantarana tao amin’ny renivohi-paritry Vakinankaratra ny U-report Madagasikara sy ny fananganana ny kaomity hitantana izany ao an-toerana.

Nahasarika ireo tanora ny fihaonana satria dia nahitana solontena avokoa ireo Distrika mandrafitra ny Faritra Vakinankaratra.

REGION VAKINANKARATRA : RENCONTRE AVEC LES JEUNES

Le Directeur Général de la Jeunesse du Ministère de la Jeunesse et des Sports, Mme Juliana RATOVOSON, s’est entretenu avec les jeunes de la région Vakinankaratra lors de sa visite à Antsirabe le 20 juillet 2021.

Pour la mise en place d’un développement durable en faveur de la jeunesse à Vakinankaratra, une rencontre a eu lieu entre le Directeur Général de la Jeunesse, le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports, et les jeunes leaders locaux.

Il y a eu des échanges et des formations afin que ces jeunes puissent devenir des leaders efficaces sur le plan développement personnel.

C’est au cours de cette réunion que le U-report Madagascar a été présenté dans la capitale régionale de Vakinankaratra, aussi l’établissement d’un comité pour le gérer localement.

La réunion attirait les jeunes car des représentants de tous les districts qui composent la région de Vakinakaratra sont venus y assister.