LALAO NY FRANKOFONIA ANDIANY FAHA 9: FIVORIANA VIRTOALY

Notanterahin’ny Komity mpikarakara ny lalao ny frankofonia androany 15 Jolay 2021 ny fivoriana virtoaly voalohany nanomezana fanazavana mahakasika ny fanomanana ny lalao sy ny fomba fandraisana anjara eo amin’ny taranja ara-panatanjahantena izay nanasana ny  » responsable du dossier national » sy ny tompon’andraikitry ny « dossier sport » izay ny Tale Jeneralin’ny Fanatanjahantena, Ramatoa RAKOTOZAFY Rosa sy ny lehiben’ny servisy miandraikitra ny lalao iraisam-pirenena, Andriamatoa Aina Andriterakandriana no tompon’andraikitra voalohany amin’izany, natrehin’ireo Tale misahana ny Fanatanjahantena eo anivon’ny Ministeran’ny Tanora sy Fanatanjahantena.

Nandritra izany fivoriana izany no nampahafantarana fa noho ny valan’aretina COVID-19 dia misy fahatarana eo amin’ny fanamboarana sy fanavaozana ny foto-drafitrasa hampiasaina amin’izany lalao izany. Ny toerana handraisana ny mpilalao rehetra kosa na  » Village des jeux » dia mandroso tsara ny asa fanamboarana.

Ho an’i Madagasikara manokana dia anisany nakana fanazavana ny mahakasika ny taranja basikety sy baolina kitra izay ireo ihany no taranja iraisana hisy mandritra io lalao io.

Ankoatra izay, ny fikarakarana amin’ny ankapobeny mba hampilamina tsara ny fanomanana sy ny fahatongavan’ny delegasiona any an-toerana no anisany nitondrana fanazavana.

Nandritra io fivoriana io koa no nampahafantarana fa 35 amin’ny firenena 41 tokony handray anjara no nahavita ny fisoratana anarana ary anisan’izany i Madagasikara.

9eme EDITION DES JEUX DE LA FRANCOPHONIE:  Réunion virtuelle.      

La première réunion virtuelle du comité d’organisation des Jeux de la Francophonie s’est tenue le 15 juillet 2021. La réunion s’est axée sur la préparation de l’évènement plus précisement sur la participation au volet  sport. En effet, les « responsables du dossier national »,  les responsables du « dossier sportif » dont le Directeur Général des Sports, Mme RAKOTOZAFY Rosa et le Chef du Service des competitions internationaux, M. Aina Andriterakandriana ainsi que les directeurs du sport au sein du Ministère de la Jeunesse des Sports ont été conviés à ladite réunion.

Au cours de cette réunion, il a été informé qu’en raison de l’épidémie de COVID-19, il y avait un retard dans la construction et la rénovation des infrastructures dedié aux sports. Les travaux de rénovation du « village des jeux », lieu d’accueil pour tous les joueur, est par contre sur la bonne voie. De plus, il a été annoncé que 35 des 41 pays participants se sont inscris y compris Madagascar.

Il a été souligné que le Basket-ball et le football sont les seuls sports collectifs durant les jeux. En outre, la discussion sur les dispositions générales pour assurer la préparation et le déplacement des délégations faisaient partie du briefing.