ZAIKABE REZIONALY NY TANORA 2021.

Tanterahina nanomboka ny 13 Jolay 2021 hatramin’ny faha 16 Jolay 2021 ao amin’ny Centre Valbio Ranomafana ny Zaikabe Rezionaly fahatelo ho an’ny Tanora izay tafiditra ao anatin’ny fandaharanasa SPICES, iarahan’ny Ministeran’ny Tanora sy ny Fanatanjahantena miasa amin’ny CRS Madagasikara sy ny Diosezy Katolika.

Lohahevitra nosafidiana mandritra ity zaikabe ity ny hoe  » Izaho Tanora Mitondra Fiovana » .

Tonga nanotrona izany ny Tale Jeneraly misahana ny tanora ao amin’ny Ministeran’ny Tanora sy ny Fanatanjahantena, Ramatoa Juliana RATOVOSON ka nitondra fampianarana ho an’ireo tanora mba hananan’izy ireo fijery miabo sy fahasahiana ary paikady handresena ny sakana hanatratrarana ny tanjona napetraka.

Miisa hatrany amin’ny 78 ireo tanora mandray anjara amin’izany avy amin’ny faritra maro samihafa.

Ity zaikabe ity dia miompana amin’ny fandraisana andraikitry ny tanora, ny fahaiza-mitarika na « leadership », ny fampiroboroboana ny tontolon’ny fandraharahana ary ny fampananan’asa ny tanora. Hita niavaka nandritra izany koa ny fikarohana, ny fifampizarana traikefa sy ny fampiharana mba ahafahan’ny tanora mitondra fiovana eo amin’ny fiaraha-monina misy azy.

SOMMET REGIONAL DES JEUNES 2021.

 Dans le cadre du programme SPICES, collaboration entre le Ministère de la Jeunesse et des Sports, le CRS Madagascar et la Diocèse Catholique, le 3e Sommet des Jeunes se déroule du 13 au 16 juillet 2021 au Centre Valbio Ranomafana. Cette édition a pour thème « IZAHO TANORA MITONDRA FIOVANA » Madame Julia RATOVOSON, Directeur Général de la Jeunesse au sein du Ministère de la Jeunesse et des Sports, participe aussi à ce Sommet en apportant aux jeunes quelques conseils comme l’adoption d’une vision positive, le courage et la stratégie pour surpasser les obstacles afin d’atteindre les objectifs fixés. 78 jeunes issus de différentes Régions participent à ce Sommet. C’est un Sommet qui s’oriente sur la prise de responsabilité des jeunes, le leadership, le développement entreprenarial ainsi que la création de travail pour les jeunes qui a mis aussi en exergue la recherche, le partage d’expériences et les bonnes pratiques. Tout ceci a été fait pour que les jeunes puissent apporter plus tard de réel amélioration dans leur localité respective.