VONDRONA AFRIKANINA / UNESCO : FIVORIANA MIKASIKA NY FIAROVANA SY FANOMEZAN-DANJA NY LALAO SY FANATANJAHANTENA NENTIM-PAHARAZANA ATY AFRIKA.

Manatanteraka fivoriana ampitain-davitra mahakasika  ny Fanatanjahantena sy lalao nentim-paharazana ny African Traditional Sports and Games Confederation (ATSGC), manomboka anio 15 Jona hatramin’ny 17 Jona 2021 izao. Izany dia fiaraha-miasa amin’ny UNESCO sy ireo birao isam-paritra aty Afrika Andrefana sy Antsinanana ary ny vondrona misahana ny fanatanjahantena ao amin’ny foiben’ny UNESCO.

Mandray anjara amin’izany ireo firenena mpikambana manana teknisiana ambony momban’ny fanatanjahantena manerana an’i Afrika.

Hiompana amin’ny fiarovana sy ny fanomezan-danja ny fanatanjahantena sy ny lalao netim- paharazana aty Afrika ny fivoriana izay ho arahina fifanankalozan-kevitra sy fanaraha-maso akaiky ny andraikitra sahanin’ny tompon’andraikitra isan- tsokajiny. Eo ihany koa ny famoahana sori-dalana entina hamerenana indray ny lalao sy fanatanjahatena netim-paharazana aty Afrika noho izy manan-karena kolontsaina.

Nandray anjara fitenenana teo amin’ny fanokafana ny fivoriana  ny Tale Jeneraly misahana ny Fanatanjahantena, Ramatoa Rosa RAKOTOZAFY amin’ny maha filohan’ny CIGEPS azy, no sady nisolo tena ny Minisitry ny Tanora sy Fanatanjahantena,  Andriamatoa TINOKA Roberto. Nampatsiahy sy nanamafy ny maha zava-dehibe ny tolon-kevitra an’Antananarivo (Recommadations d’Antananarivo) izy amin’ny fampandrosoana ny politikam-panatanjahantena mifanaraka amin’ny Vondrona Afrikanina, ny fampidirana ny miralenta, ny fampandraisana anjara ny tanora indrindra ireo olona manana fahasembanana ary ny fametrahana ny rafitra ara-dalàna. Nisy koa ny tatitry ny asa vita mikasika ny Fanabeazana ara-batana tsara kalitao na ny « Éducation Physique de Qualité » natao teto Madagasikara.

Ary naneho ny fahavononany ny Minisitry ny Tanora sy Fanatanjahantena,  sy ny CIGEPS amin’ny fanarahana ny fehin-kevitra rehetra mivoaka avy amin’io fivoriana io.

ATSGC/UNESCO WEBINAIRE MINISTERIEL SUR LA SAUVEGARDE ET LA PROMOTION DES SPORTS ET JEUX TRADITIONNELS EN AFRIQUE

La Confédération Africaine des jeux et Sports traditionnels en collaboration avec l’UNESCO organise un webinaire ministériel sur la sauvegarde et la promotion des sports et des jeux traditionnels en Afrique du 15 au 17 juin 2021. Le webinaire vise à réunir les ministres des sports et les responsables professionnels des ministères des sports de tout le continent pour discuter et assurer le suivi des engagements pris en faveur de la sauvegarde et de la promotion des jeux et sports traditionnels et endogènes, ainsi que pour élaborer une feuille de route en vue de l’inclusion officielle des jeux traditionnels et endogènes africains dans le programme des Jeux africains. Madame RAKOTOZAFY Rosa, Directeur Général des Sports et Présidente du CIGEPS Madagascar représente le Ministère de la Jeunesse et des Sports à Madagascar, et en sa qualité de présidente a prononcé un message de bonne volonté. Pendant son allocation, elle n’a pas cessé de rappeler la pertinence des recommandations d’Antananarivo et son utilité pour accompagner de façon efficace et effective ce webinaire de trois jours. Elles visent le développement de politiques sportives cohérentes avec celles de l’Union africaine, l’inclusion et l’égalité des genres, l’implication des jeunes ou la participation des personnes en situation de handicap et la mise en place de cadre légaux, institutionnels et des infrastructures adéquates. Ensuite, représentant le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur TINOKA Roberto, Madame le Directeur Général des Sports a fait le rapport des réalisations concernant l’ Education Physique de Qualité à Madagascar. Elle a enfin assuré que le Ministère et le CIGEPS suivront avec attention les délibérations de ce webinaire et de la feuille de route qui en découlera.