COMESA : FIVORIAN’IREO TEKNISIANA AMBONY MISAHANA NY TANORA

Nanomboka anio 14 Jona 2021 ny fivoriana ampitain-davitra tanterahin’ireo teknisiana ambony misahana ny Tanora eo anivon’ny firenena mpikambana ao anatin’ny COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa), izay ahitana firenena 21.

Amin’ny maha filohan’ny COMESA an’i Madagasikara dia i Madagasikara no nitarika izany fivoriana izany ka ny Tale Jeneraly misahana ny Tanora Ramatoa Juliana Ratovoson no mitarika izany ao anatin’ny 03 andro.

Ny vontoatin’ny fivoriana dia ny famolavolana paikady hampandrosoana ny tanora eo amin’ny lafiny fitarihana (leadership), ny fandraisana anjara mavitrika amin’ny fifidianana, ny fandriampahalemana,  ny fametrahana ny « Youth Advisory Panel » ary ireo paikady ara-tserasera.

Natao  izao fivoriana izao ho fanomanana ny fivoriamben’ ny Minisitry ny tanora ny 18 Jona izao, ahafahana mifampizara traikefa sy fampiharana mahomby eo anivon’ireo firenena rehetra mpikambana, ary ihany koa hitondrana tatitra mahakasika ny fandaharanasa ho fanomezan-danja ny Tanora sy ny vehivavy izay mifanaraka amin’ny tanjona napetraky ny Fiombonambe Afrikanina sy ny COMESA.

Aorin’izao atrikasa izao dia hisy ny tari-dalana stratejika ho entina hampivoarana sy hanampiana ny tanora izay hotanterahin’ireo ministera misahana ny tanora eny anivon’ny firenena mikambana @ COMESA.