FAMPANDRAISANA ANDRAIKITRA NY TANORA AMIN’NY FANARENANA NY ALA

« Mamboly hazo tia tanindrazana ».

Ny sehatry ny tontolo iainana no niompanan’ny fihaonan’i Rtoa Juliana Ratovoson, Tale Jeneraly misahana ny Tanora sy Atoa Léonard Emile OGNIMBA izay Ambasadaoron’ny OIF(Organisation Internationale de la Francophonie) eto Madagasikara.

Fihaonana izay notanterahina ny faha 23 Martsa 2021 tetsy amin’ny OIF Antaninarenina .Tetikasa fambolenkazo ampandraisana andraikitra ireo tanora maro manerana ny Madagasika no tanjon’ny dinika ka hiarahan’ny Ministeran’ny Tanora sy ny Fanatanjahantena miasa amin’ny OIF sy ny Minisiteran’ny tontolo iainana izay mamaly indrindra ny Veliranon’ny Tanora ho amin’ny Emergence « fiarovana ny tontolo iainana sy fiadiana amin’ny fiovaovan’ny toetr’andro » ary isany tafiditra amin’ny fandaharanasan’ny OIF.

Nisy ihany koa nandritra ny fihaonana ny fandinihana ireo programan’asa hafa hiarahan’ny roa tonta hiasa ho an’ny tanora toy ny sehatry ny fandraharana, ny tanora sy ny tontolon’ny fizahantany , sy ny maro hafa.

ENGAGEMENT DES JEUNES DANS L’ ACTION DE REFORESTATION

« Le reboisement, une marque du patriotisme « 

SEM Léonard Emile OGNIMBA, Ambassadeur de l’ Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) à Madagascar a reçu à son bureau à Antaninarenina, Madame Juliana Ratovoson, Directeur Général de la Jeunesse, ce mardi 23 mars 2021. une rencontre qui s’est porté essentiellement sur l’environnement.

Il a été discuté lors de cette réunion l’implication de nombreux jeunes Malagasy dans un projet de reboisement tripartite entre le Ministère de la Jeunesse et des Sports, le Ministère de l’Environnement et l’OIF pour répondre au « Veliranon’ny Tanora » pour l’Emergence sur «la protection de l’environnement et lutte contre les changements climatiques».

En outre, le reboisement est aussi inclus dans le programme de l’OIF.

Les deux parties ont également revue d’autres programmes sur la jeunesse, dans lesquels ils travailleront ensemble, à savoir le secteur de l’entrepreneuriat, le secteur du tourisme, et bien d’autres.