VALAN-DRESAKA NATAON’NY MINISITRY NY TANORA SY NY FANATANJAHANTENA

Nanatanteraka valan- dresaka ho an’ny mpanao gazety ny Minisitry ny Tanora sy ny Fanatajahantena TINOKA Roberto androany Alahady 21 Mars 2021 ho fampahafantarana ny zava-misy mahakasika ny BAREA sy ny fandraisan’i Madagasikara anjara amin’ny lalao fifanintsanana CAN 2022, mba tsy ho tompon-trano mihono ny vahoaka malagasy.

Niaraka taminy tamin’izany ny avy ao amin’ny Federasiona Malagasin’ny Baolina kitra sy ny mpanazatra Nicolas Dupuis.

Hiatrika ny lalao faha-5 sy faha-6 ny fifanintsanana CAN ny Ekipam-pirenena Barea.

Ny lalao faha-5 hihaonan’i Madagasikara amin’i Ethiopie dia hatao ny 24 martsa 2021 any Bahir Dar (Ethiopie). Nambaran’Andriamatoa Minisitra fa hanainga anio alina ny delegasiona Malagasy avy eto an-toerana, ary mifanindry an-dalana amin’izany koa ny delegasiona avy any Frantsa hihazo an’i Ethiopia.

Nanolotra fiaramanidina manokana ny Filoham-pirenena hitondra ny ekipam-pirenena Barea mandroso sy miverina, izany dia ho fitsinjovana sy fiahiana ireo mpilalao amin’izay mety ho havizanana.

Noresahina koa ny mahakasika ny teti-bola amin’izany fandraisana anjara izany izay tena voaaramaso akaikin’ny Filoham-pirenena mivantana.

Ny andro faha-6 amin’ny fifanintsanana kosa dia ho tanterahina any amin’ny kianjan’ny Barikadimy Toamasina izay hihaonan’ny Barea sy Niger ny 30 Martsa ho avy izao. Nasiana fanatsarana isan-karazany ny Kianja anisan’izany ny fametahana ireo seza fipetrahana izay anisan’ny takian’ny CAF.

Mahakasika ny mpijery indray, mba ho fanajana ny fepetra ara-pahasalamana dia voafetra ho 1.500 ny isan’ny mpijery amin’izany, isa izay mety hiova arakaraka ny fivoaran’ny toe-draharaha ara-pahasalamana eto an-toerana.

Etsy ankilan’izany dia nisaotra ny fitondram-panjakana tarihin’ny Filoha Andry RAJOELINA sy ny Minisitra TINOKA Roberto ny mpanazatra nandritra ny fandraisam-pitenenany. Satria tokoa hoy izy tsy nandry andro tsy nandry alina izy ireo amin’izao fanomanana izao.

Anisany nampisafotofoto ny sain’ny malagasy ny mahakasika ny tsy fahafahan’ireo mpilalao sasany ho avy hanatevin-daharana ny ekipam-pirenena Barea noho ny antony avy amin’ny klioba izay tsy namela azy ireo. Nampahafantarin’Andriamatoa Ministra androany ny fahafahan’ireo mpilalao ireo izay tanteraka noho ny ezaka nataon’ny Fitondram-panjakana sy ny federasiona mpiahy nifampiresaka tamin’ny federasiona frantsay ny baolina kitra sy ny FIFA.

Noho ratra mahazo azy kosa dia tsy ho afaka i Jeremy Morel,raha voan’ny Coronavirus kosa i Ryan ary Anicet izay , any Bulgarie dia tsy navelan’ny Kliobany.

Tso-drano sy firariantsoa ho an’ny ekipam-pirenena Barea no nentin’Atoa Minisitra namaranana ny valan-dresaka.

POINT DE PRESSE AVEC LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Le Ministre de la Jeunesse et des Sports, TINOKA Roberto, a tenu une conférence de presse aujourd’hui, dimanche 21 mars 2021, pour expliciter la situation des BAREA et la participation de Madagascar au tournoi CAN 2022.

Il était accompagné des représentants de la Fédération Malgache de Football et de l’entraîneur Nicolas Dupuis.

L’équipe nationale va jouer les 5e et 6e matchs de qualification pour la CAN.

Le 5e match qui opposera Madagascar et l’Éthiopie aura lieu le 24 mars 2021 à Bahir Dar (Éthiopie). Le Ministre a confirmé que la délégation Malagasy partira ce soir, et la délégation en provenance de France partira également pour l’Éthiopie.

Le Président de la Republique a affrété un avion spécial pour le transport aller-retour des joueurs de l’équipe nationale.

Il a également été précisé que le budget de cette contribution est étroitement surveillé directement par le Président.

La 6ème journée de qualification aura lieu au stade Barikadimy Toamasina où Barea et Niger s’affronteront le 30 mars. Diverses améliorations ont été apportées au stade, y compris l’installation de sièges qui fait partie des exigences de la CAF.

Afin de respecter la réglementation sanitaire, le nombre de spectateurs sera limité à 1 500, un nombre qui pourra changer en fonction de l’évolution de la situation sanitaire locale.

Le coach a remercié le Gouvernement dirigé par le Président Andry RAJOELINA et le Ministre TINOKA Roberto lors de son discours. En effet, ces derniers ont fait tout leur possible, a-t-il dit, durant toute la préparation.

Concernant la polémique qui circule sur l’indisponibilité de certains joueurs, le Ministre a annoncé aujourd’hui que ces joueurs pourront rejoindre la selection nationale; tout ceci est rendue possible grâce aux efforts du Gouvernement et de la Fédération qui ont pu discuter avec la Fédération Française de Football et la FIFA.

Blessés, Jeremy Morel ne sera pas présent, tandis que Ryan est testé positif au Coronavirus, et que Anicet n’était pas autorisé par son Club.

Le Ministre a conclu la conférence de presse par ses bénédictions et ses meilleurs vœux pour les Barea.