FIARAHABANA NY MINISITRY NY TANORA SY NY FANATANJAHANTENA.

Nosafidiana hifanindran-dalana tamin’ny taom-baovao Malagasy ny  nanatanterahan’ireo tale isan-tsokajiny eo anivon’ny Ministeran’ ny Tanora sy ny Fanatanjahantena ny fiarahabana an’Andriamatoa Minisitra TINOKA Roberto narahina firariantsoa ny amin’ity taona vaovao 2021 ity.

Nisaotra azy ireo Andriamatoa Minisitra ary nanambara ny hitohizan’ny fiaraha-miasa hatrany indrindra ny firaisan-kina eo am-panatanterahana ny asa mba ahafahana manatratra ireo tanjona sy dingana maro mandritra ity taonan’ny asa ity.

Nohamafisina ihany koa fa manana adidy ny mpiara-miasa rehetra hitondra ny anjara birikiny ankitsipò ahafahana manatanteraka ny vinan’ny Filohan’ny Repoblika Andry RAJOELINA sy ireo Velirano mifanandrify ny Departemanta.

Farany dia namporisika ny Minisitra ny amin’ny fiaraha-mientana amin’izay asa rehetra hotontosaina ho fampandrosoana ny Ministera.

PRÉSENTATION DE VŒUX AU MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

A l’occasion de la célébration du nouvel an Malagasy, les Directeurs du Ministère de la Jeunesse et des Sports ont  présenté leurs vœux et souhaits  à Monsieur le  Ministre TINOKA Roberto pour lui souhaiter une bonne année 2021.

En retour, M. le Ministre leur a adressé ses remerciements, et a également annoncé la continuité du travail et incite la cohésion entre les directions afin  d’atteindre ensemble les objectifs fixés.

Il a rappelé le devoir de tout le personnel du Ministère afin que chacun puisse donner les meilleurs d’eux même pour la réalisation du Velirano établit par le Président Andry Nirina RAJOELINA. A la fin, le Ministre les a encouragé à collaborer ensemble dans tous les programmes afin d’assurer le développement du Ministère.