FANDAHARAN’ASA PÔLE EMPLOI JEUNE- PLATEFORME HAFA

Noraisin-dRamatoa Juliana RATOVOSON, tale jeneraly misahana ny tanora tao amin’ny biraony tetsy Ambohijatovo ny talata 16 febroary teo ny plateforme « HAFA ».

HAFA dia plateforme ivondronan’ny tanora maro avy amin’ny faritra 22 sy ireo diaspora malagasy monina any andafin’ny riaka. Ivon-toerana manabe sy manofana tanora izay miompana manokana eo amin’ny sehatry ny fandraharahana.

Nandritra io fihaonana io no namelabelaran’ny solontenan’ny fikambanana ireo tetikasan’izy ireo izay mifototra amin’ny fandraharahana, ny famoronana asa sy ny fampiroboroboana ny tanora eny ifotony. Tetikasa izay mamaly sy mifanandrify indrindra amin’ny fandaharanasan’ny minisiteran’ny tanora sy ny fanatanjahantena « pôle emploi jeune ».

Hisy araka izany ny fiarahamiasa amin’ny plateforme « Hafa », ary nanamafy ny Tale Jeneraly misahana ny Tanora, Ramatoa RATOVOSON Juliana fa misokatra ho an’ny tanora rehetra tsy ankanavaka izay vonona hitondra ny anjara birikiny amin’ny fampandrosoana ny Ministeran’ny Tanora sy ny Fanatanjahantena.

PROGRAMME POLE EMPLOI JEUNE-PALTEFORME JEUNE

Madame Juliana RATOVOSON, Directeur Général de la Jeunesse a reçu la plateforme « HAFA » le mardi 16 février à son bureau à Ambohijatovo.

La plateforme HAFA est un centre d’éducation et de formation sur l’entrepreneuriat pour les jeunes. Elle rassemble de nombreux jeunes venant des 22 régions et les diaspora Malagasy .

Pendant la réunion, la dite organisation a présenté leurs projets basés sur l’entrepreneuriat, la création d’emploi et le développement de la jeunesse au niveau local. C’est un projet qui répond aux attentes du programme « pôle emploi jeune » du Ministère de la Jeunesse et des Sports.

De ce fait, une collaboration sera initiée avec la plateforme «HAFA», et le Directeur Général de la Jeunesse, Mme Juliana RATOVOSON. Cette dernière a confirmé que le Ministère de la Jeunesse et des Sports ouvre sa porte à tous les jeunes désireux à contribuer au Développement.