Taorian’ny fananganan-tsaina dia nampivory avy hatrany ireo Tale isan-tsokajiny teto amin’ny Ministeran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena, Andriamatoa Minisitra TINOKA Roberto ka nanomezany ny Paikady hoenti-miasa amin’ity taona 2021 ity.

Nambarany tamin’izany ny hanamafisana ny seha-pihariana ho an’ny tanora na « Pôle-emploi Jeunes » izay vahaolana ialana amin’ny tsy fananan’asa. Hojerena manokana ny fanamafisana fahaiza-manao an’ireo tanora eny amin’ny Tranoben’ny tanora sy ivon-toerana ho an’ny Tanora miankina sy tsy miankina amin’ny Fanjakana izay manatanteraka ireo veliranon’ny tanora ho amin’ny Emergence.

Eo amin’ny sehatry ny Fanatanjahantena kosa dia maro ireo fotodrafitrasa natsangana manerana ny faritra eto Madagasikara izay ilaina fidinana ifotony ho fanarahamaso ny fivoaran’ny asa fanamboarana.

Anisan’ ny tanjona apetraka ihany koa ny fanampariahana ny asa sy ny fampitoviana lenta ny faritra rehetra eo amin’ny lafiny fotodrafitrasa, ny « Administration de proximité » izay manakaiky kokoa ny tanora sy ny mpanao Fanatanjahantena amin’ny alalan’ ny fidinana ifotony, ahafahana manatsara ny tolotra omena azy ireo.

Fehiny, hihazakazaka mafy arak’izany ny Ministeran’ny Tanora sy Fanatanjahantena amin’ity taona ity.Ny fahavononan’ireo tale isan-tsokajiny nandritra ny fivoriana hoy izy dia efa fanehoana fahatokisana manoloana izany ka antenaina hitondra vokatra haingana sy tsara.

Après le lever du drapeau, une réunion a eu lieu avec Monsieur le Ministre TINOKA Roberto et les Directeurs centraux qui est basé sur la mise en œuvre des stratégies et plan d’action de l’année 2021.

Pour renforcer le secteur de la jeunesse, la valorisation du programme « Pôle-emploi Jeunes » est la solution afin d’éviter le chômage pour les jeunes. Une attention particulière sera accordée à toutes les Maisons des Jeunes en vue de renforcer leurs capacités ainsi qu’à l’autonomisation des centres de jeunesse publics et privés qui appuient sur le Plan de L’Emergence de Madagascar.

Pour le domaine du sport, des infrastructures ont été construites dans toutes les régions de Madagascar qui nécessitent un suivi de près de l’avancement des travaux de construction.

Le Ministère a fixé des objectifs tels que la création d’emploi et la mise en place des diverses infrastructures mettre les régions à pied d’égalité ,

 L’ Administration de proximité » ayant pour but de se rapprocher des jeunes et des sportifs à la base pour répondre à leurs attentes.

En bref, le ministère de la Jeunesse et des Sports fonctionnera aussi vite que possible cette année.

La présence et la motivation des Directeurs pendant la réunion montrent que la réalisation des activités et les résultats sera prometteur.