Andro iraisam-pirenena ho an’ny zatovovavy 11 oktobra 2020 sy Andro iraisam-pirenena entina manafoana ny fahantrana 17 oktobra

Andro iraisam-pirenena ho an’ny zatovovavy 11 oktobra 2020 sy Andro iraisam-pirenena entina manafoana ny fahantrana 17 oktobra.

MARCHE BLANCHE “Andraso aloha, aleo aho hiteny“
Ho fiaraha-mientan’ireo rehetra mpisehatra amin’ny fahasalaman’ny zatovo sy tanora ary ho fanamafisana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny ankizivavy dia hisy ny hetsika iombonana eny Itaosy ny 17 oktobra ho avy izao.
Tanjona dia ho fampahatsihahivana ny fiarahamonina sy ny tompon’andraikitra rehetra fa ny fanomezan-danja ny ankizivavy amin’ny fitaizana sy fikoloana ny fahasalaman’izy ireo dia anisany anjara biriky lehibe hiadivana amin’ny fahantrana.