Daily Archives: 5 octobre 2020

Fitsidihana tany Tsihombe Androy

Taorina ny nahenoana ny fisian’ny haintany tany amin’ny distrika Tsihombe dia tsy niandry ela, fa nialoha lalana ny Filoham-pirenena tany an-toerana ny Minisitry ny Tanora sy Fantanjahantena no sady Minisitra mpiahy ny Faritanin’i Toliara,Atoa TINOKA Roberto.
Ankoatra ireo fanampiana vonjimaika nentina hiatrehana ny zava-misy aty an-toerana izay nozaraina nandritra ny fandalavon’ny Filoham-pirenena ny 03/10/20 dia hametraka ivo-toerana fanjariana sakafo hiadiana amin’ny haintany ny fitondrana ankehitriny, tsy hadino ihany koa ny vahaolana maharitra hoan’ny rano fisotro madio izay anisany velirano nataon’ny Filoham-pirenena.

Madagascar élu Président du CIGEPS

Lors de la session ordinaire du CIGEPS ( Comité Inter-Gouvernemental de l’ Éducation Physique et Sportive) du 28 septembre 2020 , les membres ont voté à l’unanimité pour Madagascar à travers Madame Rosa RAKOTOZAFY , comme Présidente du CIGEPS pour les 2 ans à venir !

Une grande première dans l’histoire du CIGEPS depuis sa création en 1978 qu’une femme dirige cette Institution. Et que Madagascar accède à ce poste prestigieux !