FAMARANANA NY “DEUXIÈME FORUM HUMANITAIRE DE L’ UNION AFRICAINE POUR LA JEUNESSE “

Nifarana ny faha 17 may 2023, tetsy amin’ny Novotel Alarobia ny “Deuxième forum humanitaire de l’Union Africaine pour la jeunesse”.

Naharitra telo andro ny faharetan’ity fikaonandoha ity ary nandritra izay fotoana izay no nandinihana ny fomba hanamafisina ny fanolorantenan’ny tanora eo amin’ny sehatry ny fanampiana maha-olona.

Tonga nanome voninahitra izany famaranana izany ny Tale Jeneraly misahana ny tanora, Ramatoa Tsikitsiky RAZANAMASY, izay nisolotena an’Andriamatoa André Haja RESAMPA, Minisitry ny Tanora sy ny Fanatanjahantena.

Nisaotra sy nankasitraka ny Fitondram-panjakana Malagasy sy ny Minisiteran’ny Tanora sy ny Fanatanjahantena izay tarihan’Andriamatoa André Haja RESAMPA ireto vondron’Afrikanina ireto tamin’ny fampiantranoana ity forum andiany faharoa ity sy ny kalitaon’ny fandraisana teto Madagasikara.