FARITRA DIANA : FAMETRAHANA NY JUNIOR REPORTERS CLUBS (JRC)

Tanterahana ao Antsiranana, renivohitry ny Faritra Diana ny 6 hatramin’ny 11 septambra 2021 ny fametrahana sy fampiofanana ireo JRC miisa 30 mianadahy sy ireo coaches. Ny JRC dia zatovo sy tanora 12 hatramin’ny 18 taona mamokatra fandaharana miompana amin’ny zava-misy iainany.

Ho an’ny Faritra Avaratra dia mifantoka kokoa amin’ny fandriampahalemana ny fandaharana izay iaraha-miasa amin’ny Onjampeo RNM sy Radio Faniry Antsiranana.

Nisy ny fitsidihana ara-pomba fanajana nataon’ireo Delegasiona avy ato amin’ny Ministeran’ny Tanora sy ny Fanatanjahantena tany amin’ny Biraon’ny Talem-paritry ny Tanora sy ny Fanatanjahantena, ny Governoran’ny Faritra Diana, ny Préfet ary ny Talen’ny Radio Faniry anio. Marihana moa fa Andriamatoa RAKOTONIRINA Gervais, Talen’ny Kabinetra eo anivon’ny Minisiteran’ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana no mitarika izany delegasiona izany.

Isaorana ny UNICEF Madagasikara, ny Peace Building Funds sy ireo mpiara-miombon’antoka rehetra amin’ny fahatontosan’izao fandaharanasa izao ho fanamafisana ny fandraisana anjaran’ny zatovo sy ny tanora malagasy.