Daily Archives: 11 septembre 2021

FARITRA DIANA: FIOFANAN’NY JUNIOR REPORTERS CLUBS

Mizotra araka ny tokony ho izy ny fampiofanana ireo Junior Reporters Clubs miisa 30 mianadahy.

VALAN-DRESAKA MAHAKASIKA NY FIFANINANANA ADY SISIKA HO AN’NY TANORA

Nanatanteraka valan-dresaka tao amin’ny Le Centell Hôtel & Spa omaly 10 Septambra 2021 ny Ministra lefitra misahana ny Tanora, Ramatoa Juliana RATOVOSON, mahakasika ny fifaninanana ady sisika na « concours de plaidoyer » ho an’ny fisitrahan’ny Tanora ny zony amin’ny fahasalamana, indrindra ny amin’ny fandrindram-piterahana.