Daily Archives: 9 septembre 2021

FARITRA DIANA : FAMETRAHANA NY JUNIOR REPORTERS CLUBS (JRC)

Tanterahana ao Antsiranana, renivohitry ny Faritra Diana ny 6 hatramin’ny 11 septambra 2021 ny fametrahana sy fampiofanana ireo JRC miisa 30 mianadahy sy ireo coaches. Ny JRC dia zatovo sy tanora 12 hatramin’ny 18 taona mamokatra fandaharana miompana amin’ny zava-misy iainany.

Ho an’ny Faritra Avaratra dia mifantoka kokoa amin’ny fandriampahalemana ny fandaharana izay iaraha-miasa amin’ny Onjampeo RNM sy Radio Faniry Antsiranana.