Daily Archives: 27 juillet 2021

FARITRA ANOSY : FAMETRAHANA NY RAFITRA ENTINA MIASA HO AN’IREO RAIM-PIANAKAVIANA MANANA FIJERY MIABO, MIARO NY ANKOHONANY.

Notanterahina nandritra ny herinandro lasa teo ny fihaonana tamin’ireo raim-pianakaviana 21 izay mivoy ny “Masculinité positive » sy ny fametrahana ny rafitra entin’izy ireo miasa tao amin’ny faritra Anôsy ho fanamafisana ny asa fanentanana eny anivon’ny ankohonany sy eny amin’ny fiaraha-monina izay napetraky ny Ministeran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena miaraka amin’ny Ministeran’ny Mponina sy ny Fiahiana ara-tsosialy ary ny fampiroboroboana ny vehivavy, ny Ministeran’ny Serasera sy ny Kolontsaina ary koa ny avy amin’ny fiadidian’ny faritra Anôsy.