Daily Archives: 23 février 2021

CONFEJES – FIVORIAMBE FAHA-38 NY TOMPON’ANDRAIKITRY NY TANORA SY NY FANATANJAHATENA AMIN’NY FIRENENA MITENY FRANTSAY

Toy ny fanao isaky ny 2 taona dia hanatanteraka fivoriana faha-38 ny Confejes manomboka anio faha 23 febroary 2021 ka hatramin’ny faha 27 febroary 2021. Any Ouagadougou, Burkina Faso no hanatanterahana izany. Ny fivoriana dia hotanterahina amin’ny endrika ampitain-davitra ho an’ny firenena sasany noho ny antony ara-pahasalamana mahakasika ny Covid-19. Amin’ny maha-mpikambana feno an’i Madagasikara eo anivon’ity rafitra ity, dia mandray anjara mavitrika amin’ny programan’asa rehetra izay hatao isika. Ny Tale Jeneraly misahana ny Tanora, Ramatoa Juliana RATOVOSON sy ny Tale jeneraly misahana ny fanatanjahantena, Rosa RAKOTOZAFY no hanatrika izany fivoriana izany.