Daily Archives: 12 janvier 2021

Taorian’ny fananganan-tsaina dia nampivory avy hatrany ireo Tale isan-tsokajiny teto amin’ny Ministeran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena, Andriamatoa Minisitra TINOKA Roberto ka nanomezany ny Paikady hoenti-miasa amin’ity taona 2021 ity.

Nambarany tamin’izany ny hanamafisana ny seha-pihariana ho an’ny tanora na « Pôle-emploi Jeunes » izay vahaolana ialana amin’ny tsy fananan’asa. Hojerena manokana ny fanamafisana fahaiza-manao an’ireo tanora eny amin’ny Tranoben’ny tanora sy ivon-toerana ho an’ny Tanora miankina sy tsy miankina amin’ny Fanjakana izay manatanteraka ireo veliranon’ny tanora ho amin’ny Emergence.

Tanteraka androany Alatsinainy faha 11 janoary 2021, ny fananganan-tsaina voaloany teo anivon’ny Ministeran’ ny Tanora sy ny Fanatanjahantena.

“Ho taom-pahasoavana ho lavitry ny ratsy, ary hitondra antsika ho amin’ny fahombiazana amin’izay rehetra ho kasaina sy hiriana atao amin’ ity taona ity.” Izany no teny firariantsoa noentin’Adriamatoa Minisitra TINOKA Roberto nandritry ny fananganan-tsaina.

Taorian’izay no nanaovana ny jery todika ny asa vita hitondrana fanovana ary ny fijerena ny lalana tokony hizorana amin’ity taona vaovao ity.