Monthly Archives: décembre 2020

VISITE AUPRES DES JEUNES ENTREPRENEURS A TOAMASINA

Une délégation du Ministère de la Jeunesse et des Sports menée par le Directeur Général de la Jeunesse s’est rendu dans les quariers de Tanambao 2, Tanambao 5, Andranomadio, Salazamay sud à Toamasina pour rendre visite aux jeunes entrepreneurs locaux.

Un bilan sur l’avancement des activités a été faite sur place.

Napetraka ho ivon-toerana tsy miankina eo ambany fiahian’ny Ministeran’ny Tanora sy ny Fanatanjahantena ny ivon-toerana « Fleurs eveillées » eto Toamasina

Nisy araka izany ny fifanaovan-tsonia nentina hanamafisana ny fiaraha-miasa teo amin’ny Tale Jeneraly ny Tanora ny Minisitera sy ny Filohan’izany ivon-toerana izany.

Amin’ny maha ivon-toerana mpanabe tanora azy dia miompana amin’ireo veliranon’ny tanora miisa 5 ny fanabeazana ataon’izy ireo ho an’ ny tanora: ny fiarovana sy ny fahasalaman’ny tanora, ny tanora sy ny fiarovana ny tontolo iainana, ny tanora, ny filaminana sy ny fandriampahalemana, tanora sy ny ady @ kolikoly, ary ny fialamboly sy Fanatanjahantena ny tanora.

TOAMASINA – MJS/FLEURS EVEILLÉES/UNFPA

Sortie officielle de 70 jeunes formés

Le partenariat entre le Ministère de la Jeunesse et des Sports et l’Association Fleurs éveillées dans le Fokontany Verrerie Toamasina, dirigée par Mme Viviane Rahariniaina, a porté ses fruits. Cette association s’occupe et forme des jeunes afin qu’ils puissent trouver un emploi décent plus tard.

Cette première promotion est prénommé « Santatra » et se compose de 70 jeunes.

Le côté technique et financier du projet était en la charge de l’UNFPA.

MJS/MARIE STOPES MADAGASCAR NOTOLORANA LOKA IREO TANORA MENDRIKA TAMINNY FIFANINANA « MINI-VIDEO SR/PF »

Faly sy ravo ireo tanora nandrombaka ny loka tamin’ny fifaninana famoronana horonan-tsary fohy entina manentana ireo tanora namany mahakasika ny fandrindram-piterahana.

Tovovavy telo avy amin’ny faritra Boeny, ary tovolahy avy aminny faritra Vatovavy Fitovinany sy Androy no nibata ireo loka « Tablette » sy « Téléphone android ».