Daily Archives: 9 octobre 2020

Fanomanana ny fifanitsanana amin’ny CAN

Mirindra tsara ny fandaharam-potoan’ny Barea amin’izao ankatokin’ny fanomanana ny tohin’ny fifanitsanana amin’ny CAN 2021 izao.
Ny fizahana ara-pahasalamana an’ireo mpilalao sy ny fanomanana ara-môraly ary fanomezana toro-marika azy ireo no nanombohana ny fampivondronana any Luxembourg. Ankoatr’ireo fanazarantena fanao mahazatra dia hiatrika lalao fampivondronana voalohany ny Barea anio 09/10/20 amin’ny 20h30 ka ny FC Swift Hesperange avy ao Luxembourg no hifanandrina aminy. Ity no lalao hahitana ny fahaiza-miaraka an’ireo mpilalao tranainy sy ny vaovao izay mandrafitra ny ekipam-pirenentsika ary hamantarana ny herijikan’ny mpilalao tsirairay avy.

Ministeran’ny Tanora sy ny Fanatanjahan-tena sy ny UNFPA

Ny Ministeran’ny Tanora sy ny Fanatanjahan-tena sy ny UNFPA dia manentana ireo tanora mpandraharaha misahana ireo sehatr’asa voalaza etoana hifaninana hanolotra tetik’asa misahana ny fahasalamana sy fikatsahana ny fiainantsoan’ireo mpiara-miasa aminy.
Faritra voakasika: faritra Vatovavy Fitovinany sy Atsimo Andrefana.