Daily Archives: 2 octobre 2020

FIFANINANA TETIK’ASA MENDRIKA.

Entanina ny tanora rehetra izay nisitraka ny fiofanana nokarakarain’ny FORMAPROD tsy mbola nahazo tohana fanombohana ny tetik’asa nanomboka ny taona 2018 handray anjara amin’ity fifaninana ity.

Tandremo sao tara ny daty voatondro ny atonta taratisanao

Minisitra TINOKA Roberto: « Lalan-tsaina vaovao no nentina nitondrana amin’izao fotoana izao »

Tsy nidoka tena na nanao fijery nitanila ny Minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena no sady Minisitra mpiahy ny Faritanin’i Toliara raha nivahiny tao amin’ny fahitalavitra tsy miankina iray,nanao tombana ny fampandrosoana sy niresaka ny raharaham-pirenena ankehitriny fa nitanisa ireo porofo mivaingana hita maso tamin’ireo vokatra azo rehetra.Tsy kisendrasendra anefa izany rehetra izany hoy andriamatoa Minisitra raha namaly ny mpanentana ny fandaharana fa nohon’ny fahaizana mitantana sy ny firaisan-kina ary ny fiombonan-kevitra amin’ny fanatanterahana ireo velirano 13 izay napetraky ny Filoham-pirenena.
Raha ny fampandrosoana ankapobeny no nasiana resaka dia tsy nataon’ny mpitondra ankehitriny sakana ny fisian’ny valana’aretina Covid-19,ka tsy odiana tsy hita ny fifehezana ity aretina ity sy ireo foto-drafitrasa mijoro etsy sy eroa

Minisitra TINOKA Roberto;nitondra fanampiana hoan’ireo mpianatra niharam-boina tety Maninday.

Tonga nijery ireo takaitra taorinan’ny fahamaizana ny trano fonenan’ny mpianatra tety Maninday ny Minisitry ny tanora sy fanatanjahantena no sady Minisitra mpiahy ny Faritanin’i Toliara,Atoa TINOKA Roberto,izay nisolotena ihany koa ny Minisitry ny fampiarana ambaratonga ambony.Tsy nandeha nanao taza-maso fotsiny Atoa Minisitra TINOKA Roberto,fa nitondra fanomezana hoan’ireo mpianatra,avy tamin’ny Filoham-pirenena izay naniraka azy.Nankahery ireto niharam-boina andriamatoa minisitra,ary namome baiko ny hanohizana ny asa fanamboarana ny trano fonenan’ny mpianatra (R+3) amin’ny faran’ity volana ity mba tsy hisian’ny toe-javatra toy izao intsony.Tsara ho fantatra fa foto-drafitra efa natomboky ny Filoha Repoblika fony izy nitantana ny tetezamita ity trano fonenan’ny mpianatra hotohizana ity.

«Tsy ho fara-gidro sasy Toliara» hoy Atoa TINOKA Roberto ,izay Minisitry ny Tanora sy ny Fanatanjahantena no sady Minisitra mpiahy ny faritanin’i Toliara.


Tsy sakana hanatanterahana ireo velirano nataon’ny Filoham-pirenena ny hamehana ara-pahasalamana iainantsika ankehitriny.
Porofon’izany,dia nidina nijery ifotony ny zava misy mahakasika ny fefy loha ny renirano Fiherena ireo mpikambana ao governemanta izay avy nanatanteraka fivoriana mahakasika ny teti-bolam-panjakana amin’ny taona 2021, Atoa TINOKA Roberto, sy Atoa Richard RANDRIAMANDRATO.