Category Archives: Non classé

FARITRA ANOSY : FAMETRAHANA NY RAFITRA ENTINA MIASA HO AN’IREO RAIM-PIANAKAVIANA MANANA FIJERY MIABO, MIARO NY ANKOHONANY.

Notanterahina nandritra ny herinandro lasa teo ny fihaonana tamin’ireo raim-pianakaviana 21 izay mivoy ny “Masculinité positive » sy ny fametrahana ny rafitra entin’izy ireo miasa tao amin’ny faritra Anôsy ho fanamafisana ny asa fanentanana eny anivon’ny ankohonany sy eny amin’ny fiaraha-monina izay napetraky ny Ministeran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena miaraka amin’ny Ministeran’ny Mponina sy ny Fiahiana ara-tsosialy ary ny fampiroboroboana ny vehivavy, ny Ministeran’ny Serasera sy ny Kolontsaina ary koa ny avy amin’ny fiadidian’ny faritra Anôsy.

FARITRA VAKINANKARATRA: FIHAONANA TAMIN’IREO TANORA.

Tsy diso anjara ireo tanora tao amin’ny Faritra Vakinankaratra tamin’ny fitsidihan’ny Tale Jeneraly misahana ny tanora eo anivon’ny Ministeran’ny Tanora sy Fanatanjahantena Ramatoa Juliana RATOVOSON tao Antsirabe androany 20 Jolay 2021.

ALAKAMISY AMBOSITRA: FITSIDIHANA NY TRANOBEN’NY TANORA.

Nanatanteraka fitsidihana ny Tranoben’ny Tanora tao Alakamisy Ambositra ny Tale Jeneraly misahana ny Tanora eo anivon’ny Ministeran’ny Tanora sy ny Fanatanjahantena Ramatoa Juliana RATOVOSON anio 17 Jolay 2021 ,nandritra izany dia nisy ny fampafantarana ny programanasa U-REPORT MADAGASIKARA ary nametrahana ny Komity hitantana izany ho an’i Faritra Amoron’i Mania.

LALAO NY FRANKOFONIA ANDIANY FAHA 9: FIVORIANA VIRTOALY

Notanterahin’ny Komity mpikarakara ny lalao ny frankofonia androany 15 Jolay 2021 ny fivoriana virtoaly voalohany nanomezana fanazavana mahakasika ny fanomanana ny lalao sy ny fomba fandraisana anjara eo amin’ny taranja ara-panatanjahantena izay nanasana ny  » responsable du dossier national » sy ny tompon’andraikitry ny « dossier sport » izay ny Tale Jeneralin’ny Fanatanjahantena, Ramatoa RAKOTOZAFY Rosa sy ny lehiben’ny servisy miandraikitra ny lalao iraisam-pirenena, Andriamatoa Aina Andriterakandriana no tompon’andraikitra voalohany amin’izany, natrehin’ireo Tale misahana ny Fanatanjahantena eo anivon’ny Ministeran’ny Tanora sy Fanatanjahantena.