Note Circulaire

Suspension d’organisation et de participation aux activités sportives Internationales pour des mesures de prévention face à la propagation rapide du Virus COVID-19

« Izaho sy anao,isika rehetra miara miombona ezaka,mba hisitrahan’ny vehivavy ny zony»

Io no lohahevitra nentina nankalazaina ny andro iraisam-pirenena hoan’ny vehivavy,izay natao teto Toliara.
Nandray anjara tamin’ireo hetsika rehetra natao,nanomboka tamin’ny fampirantina ny asa sy ny vokatra, ary tamin’ny filaharam-be (Canarval) ny andron’ny 8 Martsa ny Ministeran’ny Tanora sy Fanatanjahantena.Fotoana izay nanehoan’ny Minisitry ny Tanora sy ny Fanatanjahantena ,Atoa TINOKA Roberto, fa mitaiza sy manabe ireo tanora mba hiara mientana amin’ny fitovian-jon’ny lahy sy ny vavy na ny atao hoe miralenta ny Ministeran’ny Tanora sy Fanatanjahantena.

Maison des jeunes Ankilifaly Toliara : Nohavaozina sy nomena endrika vaovao

Andro manan-tantara ho an’ny Ministeran’ny Tanora sy ny Fanatanjahantena ny datin’ny 7 martsa 2020. Notanterahina anio tamin’ny fomba manetriketrika ny fitokanana ny asa fanavaozana natao teto amin’ny « Maison de jeunes Ankilifaly ».
Izao asa fitokanana izao no tanteraka dia vokatry ny fitiavana nasehon’ny vadin’ny Filoham-pirenena, Ramatoa Mialy Rajoelina sady Filoha mpanorina ny fikambanana FITIA, an’ireo tanora izay nangetaheta «Maison des jeunes» manara-penitra sy mamaly ny filàn’izy ireo ary mifanaraka amin’ny vanin’andro ankehitriny
Teo ihany koa ny fiaraha-miasa ny Ministeran’ny Tanora sy ny Fanatanjahantena sy ny mpiara-miombon’antoka UNFPA Madagascar tamin’ny famatsiana fitaovana maro samihafa.

Fitsidihan’ny mpanolotsain’ny Masoivoho frantsay

Fampiroboroboana ny fanatanjahantena sy fanomezan-danja ny tanora: ampitomboina ny fiaraha- miasa miaraka amin’ireo Masoivoho vahiny sy amin’ireo mpiara-miombon’antoka

Noraisin’ny Minisitry ny Tanora sy ny Fanatanjahantena, Atoa TINOKA Roberto, anio 03/03/20 tetsy amin’ny toeram-piasany Ambohijatovo ny mpanolotsain’ny Masoivoho frantsay, Atoa Patrick PEREZ.
Voaresaka nandritra izany ny momba ny tetik’asa nomena anarana hoe : « Réduire les inégalités femmes- hommes par le Rugby, vecteur de la promotion du genre et de Développement à Madagascar » na  » Fampihenana ny tsy Fitoviana eo @ lahy sy ny Vavy @ alalan’ ny Lalao Rugby ho fanoitra hampiroboroboana ny miralenta sy fampandrosoana eto Madagasikara  » izay iarahan’ny Masoivoho Frantsay , sy ny Fikambanana Terre en Mêlées ary ny Ministeran’ny Tanora sy ny Fanatanjahantena miombon’antoka .