Andriamatoa FARATIANA Tsihoara Eugène no notendrena hitantana ny Minisiteran'ny Tanora sy ny Fanatanjahantena. Miarahaba anao ny Fikambanamben'ny mpiara-miasa Andriamatoa Minisitra ary mirary fahombiazana amin'ny adidy lehibe iantsorohanao.                   Monsieur FARATIANA Tsihoara Eugène Désigné Ministre de la Jeunesse et des Sports par le DECRET N° 2018-540 du 11 juin 2018                  

Politique Nationale de la Jeunesse réactualisée (promulgation février 2016 )

Service Amis des Jeunes  Politique Nationale de la Jeunesse réactualisée  (promulgation février 2016 )

 

CARTE DE RÉPARTITION DES SITES D’ACTIVITÉS DU MJS

CARTE DE RÉPARTITION DES SITES D’ACTIVITÉS DU MJS

CARTE DE RÉPARTITION DES SITES D’ACTIVITÉS DU MJS