Fivoriana fanomanana ny lalàna hifehy ny teti-bolam-panjakana hoan’ny taona 2021 « COLLOQUE RÉGIONAL DE PRÉPARATION DE LA LOI DE FINANCES INITIALE 2021 »


Ambohim-pihaonan’ny fanomanana ny teti-bolam-panjakana hoan’ny taona 2021 i Toliara. Tonga eto Toliara anio 03/09/20 ny Minisitry ny Tanora sy ny Fanatanjahantena no sady Minisitra mpiahy ny Faritanin’i Toliara,Atoa TINOKA Roberto, sy ny Minisitran’ny toe-karena sy ny fitantanam-bola,Atoa Richard RANDRIAMANDRATO,izay hanatanteraka fivoriana fanomanana ny lalàna hifehy ny teti-bolam-panjakana hoan’ny taona 2021 « COLLOQUE RÉGIONAL DE PRÉPARATION DE LA LOI DE FINANCES INITIALE 2021 » , ho tontosaina eto amin’ny renivohi-paritra Atsimo Andrefana .

Tonga nanome voninahitra ny fahatongavan’ireto mpikambana ao governemanta ireto,ny governoram-paritra notronon’ireo olom-boafidy sy ny manam-pahefana aty an-toerana