Coronavirus na COVID-19.

Satria tsy afaka misaraka ny fanatanjahan-tena sy ny fahasalamana dia indreto torohevitra vitsivitsy ho fanentanana antsika hiatrika ny valan’aretina Coronavirus na COVID-19.

Tsy mifidy saranga io aretina io Fa andao hiara-mientana isika rehetra ho fiarovana ny fahasalamantsika rehetra.