Communiqué CAF

Araka ity fanambarana izay navoakan’ny CAF ity,dia mihemotra amin’ny fotoana tsy mbola voafaritra ireo lalao fifanintsanana hazahoana tapakila hiatrehana ny tompon-dakan’Afrika