Daily Archives: 7 septembre 2020

Fidinana Ifotony teny amin’ny fefy loha ny renirano Fiherena

Tsy sakana hanatanterahana ireo velirano nataon’ny Filoham-pirenena ny hamehana ara-pahasalamana iainantsika ankehitriny.

Porofon’izany,dia nidina nijery ifotony ny zava misy mahakasika ny fefy loha ny renirano Fiherena ireo mpikambana ao governemanta izay avy nanatanteraka fivoriana mahakasika ny teti-bolam-panjakana amin’ny taona 2021, Atoa TINOKA Roberto, sy Atoa Richard RANDRIAMANDRATO.

Fivoriana fanomanana ny lalàna hifehy ny teti-bolam-panjakana hoan’ny taona 2021 « COLLOQUE RÉGIONAL DE PRÉPARATION DE LA LOI DE FINANCES INITIALE 2021 »


Ambohim-pihaonan’ny fanomanana ny teti-bolam-panjakana hoan’ny taona 2021 i Toliara. Tonga eto Toliara anio 03/09/20 ny Minisitry ny Tanora sy ny Fanatanjahantena no sady Minisitra mpiahy ny Faritanin’i Toliara,Atoa TINOKA Roberto, sy ny Minisitran’ny toe-karena sy ny fitantanam-bola,Atoa Richard RANDRIAMANDRATO,

Fitsenana ireo fampitaovana ilaina entina ihatrehana ny Covid19 ho an’ny Faritra Atsimo-Andrefana

Ady atao amin’ny Covid-19:

Naparitaka manarenan’i Nosy ny fampitaovana ilaina rehetra Concentrateurs d’oxygène miisa 112 sy fanafody maro isan-karazany no natolotry ny fitondram-panjakana foibe ho an’ny Faritra Atsimo-Andrefana.